Home / ข่าว สพม. เขต 32 / โครงการ “ค่ายเยาวชนนักรัฐศาสตร์ ประจำปี 2562”

โครงการ “ค่ายเยาวชนนักรัฐศาสตร์ ประจำปี 2562”

ด้วยคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้เปิดรับสมัครนักเรียนผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ใน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 เข้าร่วมโครงการ “ค่ายเยาวชนนักรัฐศาสตร์ ประจำปี 2562” เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมนักเรียนก่อนเข้าเรียนในระดับปริญญาตรี เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2562 ผ่านเว็บไซต์ http://www.acat.ubu.ac.th/home/pol โทรศัพท์ 045353944 รายละเอียดดังแนบ

About admin

Check Also

การพัฒนาข้าราชการครูฯ ด้วยระบบ TEPE Online

สพม.32 จะดำเนิน …