Home / เทคโนโลยี / เทคโนโลยี 5G ที่มาพร้อมกับการจ้างงานที่เปลี่ยนไป

เทคโนโลยี 5G ที่มาพร้อมกับการจ้างงานที่เปลี่ยนไป

ทุกวันนี้เทคโนโลยีต่างๆ ถูกพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะเทคโนโลยีการสื่อสาร หลายประเทศเริ่มมีการวางโครงข่าย 5G ซึ่งเทคโนโลยีนี้จะส่งผลต่อการทำงานในอนาคต

ปรากฎการณ์ที่จะเกิดขึ้นในปี 2019 

 ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทำให้การทำงานในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้เกิดการทำงานแบบที่ใดก็ได้ ด้วยเวลาที่ยืดหยุ่น และการจ้างงานรูปแบบใหม่ และนี่คือแนวโน้มแห่งอนาคตที่นักวิเคราะห์ได้คาดการณ์ไว้

ทั้งหมดนี้คือแนวโน้มการทำงานที่จะเปลี่ยนแปลงในปี 2019 นี้ จะเห็นได้ว่าการทำงานจะถูกปรับให้เข้ากับเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้น และยังช่วยเพิ่มความสะดวกให้กับคนรุ่นใหม่มากขึ้น

ที่มา : https://www.admissionpremium.com/it/news/4374

About admin

Check Also

digital literacy

Digital literac …