Home / US Channel / สมัครเรียน

สมัครเรียน

สมัครเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

คลิกลิงก์เพื่อสมัคร gg.gg/reg1udom

สมัครเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

คลิกลิงก์เพื่อสมัคร gg.gg/reg4udom

About admin

Check Also

การประชุมทางไกล “การดำเนินงานการจัดทำข้อมูลระบบคัดกรองนักเรียนยากจนฯ ปีการศึกษา 2562 “