Home / รอบรั้วประดู่ขาว / ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2562  นำโดย นางสาวยุพารักษ์ วีระสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม ได้ประชุมทำความเข้าใจกับคุณครูที่ปรึกษาระดับชั้น ม.1-3 ในการขับเคลื่อนโครงการ ” ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ” เพื่อให้เกิดผลประโยชน์กับนักเรียนสูงสุด เท่าเทียมกันทุกคน

About admin

Check Also

กำหนดการงานผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา วันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน 2563