อุดมอักษรพิทยาคม
อุดมอักษรพิทยาคม

ประกาศ

นักเรียน ชั้น ม.3 และ ม.6 รับวุฒิจบการศีกษา ในวันที่ 4 เม.ย. เวลา 9.00-12.00 ที่ห้องวิชาการ

*** รับวันที่ 9 เป็นต้นไป ติดต่อ ครูศิริภัทรา…เท่านั้น

เปิดบ้านวิชาการ 11 มี.ค. 2562