• กิจกรรมวันแม่แห่งชาติและทำบุญตักบาตรโรงเรียน2562

  • กิจกรรมกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2562

  • Udomaksorn Open House 2019

  • Udomaksorn Open House 2019

  • งานประเพณีบุญบั้งไฟ อบต.บ้านดู่